Produkty biobójcze

Konserwacja "in can" wyrobów technicznych

Rozwiń listę środków do konserwacji "in can" - PT 6
Rozwiń listę środków pomocniczych i wspomagających konserwację "in can" wg PT 6

Konserwacja płynów chłodzących oraz zapobieganie powstawaniu śluzu

Rozwiń listę środków stosowanych w wiertnictwie i przemyśle ropy i gazu
Rozwiń listę środków stosowanych do konserwacji obiegów wodnych

Zabezpieczanie paliw i biopaliw

Rozwiń listę środków do zabezpieczania paliw i biopaliw
Rozwiń listę środków pomocniczych i testów mikrobiologicznych

Zabezpieczanie płynów stosowanych w obróbce metalu

Rozwiń listę środków bakteriobójczych
Rozwiń listę środków bakterio i grzybobójczych
Rozwiń listę środków grzbobójczych

Środki pomocnicze - Higiena produkcji

Uwaga:

1. Podano nazwy EINECS podstawowych składników.
2. Dobór odpowiedniego środka do receptury powinien być wykonany indywidualnie. Zaleca się wykonanie obciążeniowych testów mikrobiologicznych.

 

 

 

Wszystkie prezentowane produkty posiadają pozwolenia na obrót oraz spełniają wymagania Rozporządzenia WE 528/2012 z późniejszymi zmianami.