Dodatki wielofunkcyjne

Rozwiń listę dodatków wielofunkcyjnych do wyrobów kosmetycznych
Rozwiń listę dodatków antybakteryjnych do wyrobów kosmetycznych

 

Uwaga:

1. Podano nazwy INCI podstawowych składników.
2. Dobór odpowiedniego środka do receptury powinien być wykonany indywidualnie. Zaleca się wykonanie obciążeniowych testów mikrobiologicznych.

 
Wszystkie wymienione produkty spełniają wmagania Rozporządzenia WE 1223/2009 wraz z późniejszymi zmianami.